Danh mục sản phẩm

Video
Hướng dẫn thi công tấm xi măng Cemboard Thái Lan

Hạt nhựa HDPE 2208J

Hạt nhựa HDPE HD2208J là polyethylene mật độ cao cấp ép phun.Hạt nhựa HDPE HD2208J được thay đổi với kết quả thu hẹp trọng lượng phân tử (MWD) phân phối cho sức mạnh tác động tốt. Hơn nữa, Hạt nhựa HDPE HD2208J thêm chất ổn định mà cung cấp cho kháng UV tuyệt vời cho các ứng dụng ngoài trời như một phần tự động và các sản phẩm công nghiệp.
Ứng dụng điển hình: Crates, pallet, thùng rác, ống công nghiệp, giỏ trái cây, Caps và cửa đóng

Tags: Hạt nhựa HDPE G2855, Hạt nhựa HDPE R1760,Hạt nhựa HDPE 700F, hạt nhựa HDPE 2208J, hạt nhựa HDPE 6200B, hạt nhựa HDPE 8200B,hạt nhựa HDPE 1100J